Kontakt

tel.+48 22 826 54 63

email: kontakt@nowyadres.pl

LOKALIZACJA

ul. Sienna 75, II piętro
00-833 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

DANE FIRMY

 

Nowy Adres sp. z o.o.

NIP: 527-23-85-577
Regon: 015242444

KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310941. Kapitał zakładowy 100 000 zł, w całości wpłacony.

DZIAŁY

Dział handlowy
Marketing i reklama
Phone
Komunikaty prasowe
Phone

ADMINISTRACJA

Magda Knap

DZIAŁ GRAFICZNY

Lidia Suchecka
Dyrektor Techniczny
Sylwia Dzida
Menager Działu Wydawnictw

DZIAŁ TECHNICZNY

Robert Przeździk
Dyrektor Techniczny

DZIAŁ MARKETING/PR

Anna Głodowska
Dyrektor ds, Marketingu Targów
Agnieszka Konstantynowicz
Specjalista ds. Eventów i Marketingu
Karolina Nestoruk
Marketing Manager

DZIAŁ TARGÓW

Grzegorz Zieliński
Dyrektor Działu Targów
Sylwia Opala
Dyrektor Działu Targów Laboratoryjnych
Sylwia Pulkowska
Manager ds. kluczowych klientów
Anna Bieńko
Manager ds. kluczowych klientów
Monika Kesling
Koordynator ds. kluczowych klientów
Agnieszka Wieremiejczuk
Koordynator ds. kluczowych klientów
Małgorzata Babuśka-Biś
Specjalista ds. kluczowych klientów
Weronika Peresada
Specjalista ds. kluczowych klientów
Mikołaj Wieremiejczuk
Specjalista ds. kluczowych klientów

DZIAŁ KONFERENCJI

Monika Kulińska
Menager ds. Organizacji i Marketingu
Weronika Jaszczuk
Menager ds. Organizacji i Marketingu
Aneta Paździor
Menager ds. Organizacji i Marketingu
Anna Kopańska
Menager ds. Organizacji i Marketingu
Karolina Kozak
Menager ds. Organizacji i Marketingu